- Kill Your Darlings - https://kill-your-darlings.nl -

‘MEDIA FONDS’ ZOU NIET MOETEN BESTAAN – HALFZACHTE SHIT

Er is de laatste tijd nogal wat te doen over de mogelijke opheffing van het “Media Fonds” door de nieuwe regering. De meeste getroffen makers van tv-programma’s, documentaires, scenario’s en (art)films heffen de protesttrompet. Dat is begrijpelijk, maar toch zou er eens nagedacht moeten worden over de oorzaken van deze malaise.
Soms lijkt het er op dat makers van kunstachtige producten (die zonder belangeloze financiering niet zouden bestaan) menen een recht te kunnen claimen op subsidie. Maar dat hebben ze niet, dat recht.
Het gaat om iets anders. Je kunt de theorie aanhangen dat de overheid de plicht heeft om iedereen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van informatie en cultuur op alle niveau’s. Televisie (en internet) zijn de simpelste en meeste doeltreffende middelen om dat te bereiken. Omdat de overheid de publieke omroep aanstuurt, is het logisch dat die overheid ook opdrachten formuleert voor de publieke omroep en de financiĆ«le middelen verschaft om die informatie en cultuur te laten produceren. Documentaires, artfilms, tv-series op niveau.
Daar hoeft geen mediafonds aan te pas te komen. Een mediafonds is wildgroei in een landschap van publieke omroepen met foute opdrachten. Omroepen die ‘kwaliteit’ moeten leveren en tegelijk concurreren moeten met de commerciĆ«le zenders. Halfzachte shit, kortom.
R