Ja, dat was het. Tenhemelschreiend. De pogingen van de mier om een stokbroodkorst naar de ingang van het mierennest te krijgen zo’n dertig meter verderop. Een mier met grote ambities. Het stuk was zeker twee keer zo groot en zwaar als zij zelf. De andere honderden mieren liepen af en aan op het mierenpad en passeerden haar links en rechts in relatief hoge snelheid zonder ook maar een poot uit te steken. Maar ten hemelschreiender is de kunstenaar die gesmolten aluminium in een ondergronds mierennest goot om later met het gestolde resultaat te pronken. Genocide heet het kunstwerk.

Geplaatst op 26 februari 2015 om 17:00.
Print dit bericht