- Kill Your Darlings - https://kill-your-darlings.nl -

Losbol

Weer een woord met binnenrijm. Bovendien een mooi beeldend woord. De losbol is meestal ietwat beschonken waardoor zijn ledige hoofd als aan een draadje op de romp alle kanten op gaat. Vreemd is dat een vrouw nooit een losbol genoemd wordt, bij mijn weten, hoewel er toch ook wel beschonken vrouwen gesignaleerd worden. Aanmerkelijk minder dan mannen, dat is waar.