- Kill Your Darlings - https://kill-your-darlings.nl -

Gramstorig

Nooit beseft hoe veel woorden er zijn om een slecht humeur uit te drukken. Ontevreden, nijdig, kregelig, kwaad, korzelig, woedend, boos, toornig, vertoornd, spinnijdig, kregel, kriegel, lichtgekrenkt, prikkelbaar, opvliegend. En gramstorig dus. En alle verschillen een nuance in betekenis van elkaar. Kennelijk bestaat er grote behoefte bij de sprekende mens om de aard van dit negatieve en zeer aanwezige gevoel heel precies te kunnen uitdrukken. Dat er maar geen misverstand over bestaat dat je niet nijdig bent, maar prikkelbaar, bijvoorbeeld.