SCENE 14 EXT. HERTENKAMP/ INT. HAL – DAG(De installateur instrueert Patty en Maria. + Willemien.)TIMELAPSEPATTY ZWAAIT NAAR WILLEMIEN, DIE WEGRIJDT. ZE LOOPT NAAR DE VOORDEUR, STEEKT DE SLEUTEL IN HET SLOT, EN OP HET MOMENT DAT ZE DE DEUR OPEN DOET GAAT EEN LUID ALARM AF. MARIA KOMT AANGEREND, DE INSTALLATEUR KIJKT TEVREDEN.PATTYIs het af?!!!DE INSTALLATEUR ZET HET GELUID AF.INSTALLATEURAlvorens het beveiligde object te betreden, dient u dit pasje door de daartoe geëigende sleuf te laten glijden. Echter niet voordat u op dit paneeltje de juiste code heeft ingedrukt.PATTY RAAKT NU AL IN PANIEK.PATTYMaria! Meeluisteren! Dit is voor jou ook belangrijk!DE INSTALLATEUR LOOPT NAAR EEN KASTJE IN DE MUUR VAN DE HAL.INSTALLATEURVervolgens dient u binnen zeven seconden dit kastje geopend te hebben en de infrarood-beveiliging buiten werking te stellen door het kleine sleuteltje in het grote gat te steken, en het grote sleuteltje in de kleine. Met de laatste heeft u dan de beveiliging van de raampartijen buiten werking gesteld, mits u niet vergeten heeft de linker rode knop twee tellen ingedrukt te houden, dus niet de rechter, en ook niet de middelste. Daar moet u afblijven, wat er ook gebeurt.IN EEN BEWEGING GEEFT DE MAN PATTY EEN ENVELOPPE, TWEE SLEUTELBOSJES EN EEN AANTAL PASJES.PATTYKan het niet wat eenvoudiger?INSTALLATEURU wilde zelf vier verschillende systemen.HIJ GEEFT PATTY EEN STAPEL PAPIEREN.INSTALLATEURHier is de code. En hier is de rekening.PATTY BEKIJKT DE REKENING EN HAAR OGEN ROLLEN UIT HAAR KASSEN.SCENE 15 INT. GARAGE / KEUKEN WIEBE & EVA – DAG(Wiebe verbiedt Eva te kleien als ze niet met de cursus mee wil doen. Toto maakt grappen ten koste van Wiebe)WIEBE KOMT DE KEUKEN BINNEN MET EEN PAAR BOSSEN PREI, EN ZIET EVA BEZIG MET KLEI, ZE ZIT EEN KRUIS TE KLEIEN, TWEE REPEN KLEI. TOTO ZIT ER TEGENOVER EN MAAKT ZIJN HUISWERK.WIEBEO nee. Jij wil niet meedoen met de cursussen, dan ga je hier ook niet voor jezelf zitten kleien.EVAIk probeer mijn gedachten een beetje te ordenen.WIEBEMaar niet met onze klei.WIEBE DUWT HET KRUIS VAN EVA KAPOT. EVA EN TOTO MOETEN EROM LACHEN.TOTONou is het toch nog een asbakje.EVAJammer dat je niet meer rookt.WIEBEIk wil geen klei in de keuken, daar hebben we de garage voor. Je hoeft niet ineens álle regels aan je laars te lappen.EVA SLAAT HET BLOK KLEI PLAT.EVAZo. Een kleitablet. Kom maar op met je tien geboden.TOTOGebod één: Gij zult niet kleien in de keuken…EVA MOET LACHEN. WIEBE ZIET ER DE HUMOR NIET VAN IN.SCENE 16 INT. KAMER MAX – AVOND(Max zet Fikkie voor een instructievideo.) MAX HEEFT FIKKIE VOOR HET TELEVISIESCHERM GEZET, EN KIJKT MET HEM NAAR EEN INSTRUCTIEVIDEO OVER HET AFRICHTEN VAN WAAKHONDEN.TEKST INSTRUCTIEVIDEO:“Het africhten van de hond tot een goede hoeder van huis en haard, dient al te beginnen in de inprentings- en socialisatiefase. Een gerichte consequentie is dan van het grootste belang. De eigenaar moet sterk in zijn schoenen staan en een evenwichtig karakter hebben zodat de opvoeding in alle rust en harmonie met begrip voor het karakter van de hond kan plaats vinden.”MAX PROBEERT UIT ALLE MACHT DE HOND STIL TE LATEN ZITTEN VOOR DE VIDEO.SCENE 17 INT. SLAAPKAMER PATTY/ GRACE – AVOND(Grace wil niet meer op de stretcher liggen, wat tot een duwpartij leidt met Patty, die enge geluiden in de tuin hoort.)GRACE IS BEZIG DE STRETCHER IN TE KLAPPEN, ALS PATTY BINNENKOMT IN HAAR NACHTHEMD.PATTYWat doe je?GRACEDie onzin heeft nou lang genoeg geduurd.PATTY STAPT IN BED.PATTYVoor jou misschien, maar ik ben nog niet zo ver.GRACE GOOIT DE STRETCHER IN EEN HOEK EN WIL IN HET BED STAPPEN.GRACEStel je niet aan, je zet je er maar overheen.PATTYNee, Grace, ik wil het niet.PATTY PROBEERT GRACE TE VERHINDEREN IN BED TE STAPPEN DOOR AAN HAAR KANT TE GAAN LIGGEN. GRACE LOOPT SNEL OM NAAR DE ANDERE KANT, PATTY SCHUIFT SNEL WEER OP.GRACEGodverdomme Patty! Dit is ook mijn bed!PATTYDaar had je eerder aan moeten denken.GRACE STAAT EVEN STIL, DAN PROBEERT ZE UIT ALLE MACHT IN HET BED TE KOMEN, PATTY DUWT HAAR WEG MET HAAR VOETEN. ER ONTSTAAT EEN WORSTELING DIE GRACE VERLIEST.GRACEGodverdomme! Hoe lang dacht je dit vol te houden?PATTY GEEFT GEEN ANTWOORD.GRACEIk ga me niet verontschuldigen voor m’n abortus! Dat is mijn beslissing, en die van mij alleen!PATTY REAGEERT NIET.GRACEIk waarschuw je, Patty. Als je me nu niet uitnodigt om in bed te komen, is het over. Uit. Dan ga ik weg. Hoor je me? Ik tel tot drie.PATTY REAGEERT NIET. ZE LUISTERT NAAR GELUIDEN UIT DE TUIN.GRACEEén… Twee… Drie. Vaarwel, Patty.GRACE LOOPT DE KAMER UIT. PATTY CONCENTREERT ZICH OP DE GELUIDEN. [Bovenstaande scene eventueel crosscut met:) SCENE 18 EXT. TUIN – NACHT(Eva loopt in de tuin en gooit stenen.) EVA LOOPT WEER IN HAAR NACHTHEMD DOOR DE TUIN TE DWALEN. ZE RAAPT STENEN OP, EN GOOIT DIE ZO VER MOGELIJK WEG. AF EN TOE RAAKT ZE EEN BOOM EN/OF EMMER.IN HET TOTAALSHOT ZIEN WE OOK DE SILHOUETTEN VAN TOTO DIE UIT ZIJN SLAAPKAMERRAAM NAAR ZIJN MOEDER KIJKT, EN EVENTUEEL MAX, EN:

Pagina's: 1 2 3 4 5

Geplaatst op 6 februari 2008 om 23:16.
Print dit bericht