Actueel

Hield je van de series ‘A’dam en e.v.a’ en ‘Dunya & Desie’ en vind je dat schrijvers fatsoenlijk betaald moeten worden voor hun werk en mee zouden moeten kunnen delen in het succes van hun werk?

Lees dan onderstaand stuk van Robert Alberdingk Thijm, scenarioschrijver en Lira-bestuurslid. Het is vandaag ook te lezen in de NRC.

“Het was een mooi gezicht, toen ik laatst met de trein uit de richting van Schiphol Amsterdam binnen kwam rijden: boven de gebouwen in Westpoort torende een levensgroot Gouden Kalf uit. Aha september, dacht ik, het Nederlands Filmfestival gaat beginnen. Het Gouden Kalf is immers sinds jaar en dag het symbool van de Nederlandse filmdagen én de meest prestigieuze en begeerde filmprijs van Nederland.

Pas toen de trein de hoek om reed, zag ik dat het Gouden Kalf op het dak stond van kabelbedrijf UPC. Dat is vreemd, dacht ik. Waarom zou UPC zichzelf bekronen met een Gouden Kalf? Nog gekker was het toen ik overal een goudgekleurde advertentie van UPC zag opduiken met de tekst “UPC, fan van de Nederlandse Film”.

Natuurlijk. We weten allemaal dat UPC goud geld voor zijn eigenaar Liberty Global verdient met het doorgeven van Nederlandse films en dramaseries. Maar maakt dat je dan ook een fan?

Op 27 augustus j.l. oordeelde de rechtbank van Amsterdam dat UPC, samen met andere kabelbedrijven als Ziggo, sinds 2012 inbreuk maakt op auteursrechten van Nederlandse scenarioschrijvers. Toen hielden de kabelbedrijven namelijk eenzijdig op met het betalen van auteursrechten aan filmmakers. Zij vonden (en vinden) dat scenarioschrijvers en regisseurs – de mákers van de Nederlandse Film – helemaal geen vergoeding toekomt voor het vele gebruik van hun werk. Liever stoppen zij hun winsten in andere activiteiten, zoals het doen van peperdure overnames en het uitbetalen van riante bonussen aan hun topmensen.

Verhaal halen bij omroepen en producenten had voor de schrijvers en regisseurs geen zin: zij hadden samen met de schatrijke kabelaars een kartel gevormd, RoDap genaamd, om zelf de voor schrijvers en regisseurs bestemde auteursrechten te beheren. Want u moet weten: omroepen en producenten in Nederland kunnen elk dubbeltje gebruiken, ook al is dat niet van hen.

Er zat niks anders op dan een gang naar de rechter, waar Stichting Lira, de rechtenorganisatie van de schrijvers, via een tijdrovende bodemprocedure om een grondige beoordeling van het geschil vroeg. Het kartel van producenten en commerciële en publieke omroepen steunde in deze procedure niet de schrijvers, op wiens werk zij leunen, maar de kabelaars, naar wiens zilverlingen ze smachten. Jammer voor hen, want de rechter gaf na twee jaar (!) procederen de schrijvers gelijk: de kabelaars maken inbreuk op de auteursrechten van scenarioschrijvers en moeten betalen voor het verhandelen van hun werken – en ook voor het jarenlang exploiteren van de dienst Uitzending Gemist.

Je zou denken dat deze partijen zich na zo’n terechtwijzing diep zouden gaan schamen en als de wiedeweerga aanbieden om de gederfde inkomsten van de schrijvers te compenseren. Niets is minder waar: de Nederlandse producenten hebben na overleg binnen het kartel meteen een brief aan hun achterban en de omroepen rondgestuurd met de instructie om het Nederlandse scenarioschrijvers onmogelijk te maken nog contracten te sluiten wanneer ze niet ogenblikkelijk afstand doen van hun rechten op een vergoeding voor kabelexploitatie. Ook dreigt RoDap bij individuele auteurs verhaal te halen wanneer Lira het vonnis ten uitvoer brengt. Een onvervalst staaltje machtsmisbruik.

Van de overheid hoeven Nederlandse scenarioschrijvers weinig te verwachten: de aangekondigde nieuwe auteurswet om de positie van makers te verbeteren is onder druk van het kartel zo uitgekleed dat die positie alleen maar slechter lijkt te worden.
Misschien ook geen verrassing want de vanuit de overheid gefinancierde Publieke Omroep is immers deel van het RoDap-kartel en in ons koopmansland gaan de belangen van exploitanten altijd voor die van makers.

Elk land krijgt de films en dramaseries die het verdient. Het Nederlandse Filmfestival beloont en bekroont de sponsorgelden van UPC met een Gouden Kalf. De UPC-mannen en -vrouwen, die niets willen bijdragen aan de totstandkoming van diezelfde films waarvan zij een ‘fan’ zeggen te zijn, hebben hun smokings en galajurken al naar de stomerij gebracht om straks in Utrecht over de rode lopers te kunnen paraderen met hun gratis VIP-kaarten voor hun gratis champagne.

Hiermee heeft het Gouden Kalf weer zijn Bijbelse betekenis terug gekregen: die van beroving van het volk en valse afgoderij.

Robert Alberdingk Thijm
scenarioschrijver en bestuurslid Stichting Lira

*

Meer informatie:

http://www.lira.nl/Over-Lira/Nieuws – Rechter veroordeelt UPC ZIGGO en Delta om schrijvers te betalen

Het vonnis – http://www.cedar.nl/uploads/10/FileManager/Vonnis_27-08-2014.pdf

Er wordt wel eens beweerd dat vissen geen gevoel hebben, of nauwelijks. Maar wie wel eens een kronkelende, naar adem happende forel in handen heeft gehad, klaar om op een steen het leven uit het beest te meppen, die weet wel beter. Hoe kan een viswinkel dan een Vispaleis heten? Noem het dan Vispaleis des Doods. Of vismortuarium. Vischpaleis. Natuurlijk, het kan een paleis zijn voor mensen die van dooie vis houden. Maar ruikt het ook zo in paleizen?

Er is de laatste tijd nogal wat te doen over de mogelijke opheffing van het “Media Fonds” door de nieuwe regering. De meeste getroffen makers van tv-programma’s, documentaires, scenario’s en (art)films heffen de protesttrompet. Dat is begrijpelijk, maar toch zou er eens nagedacht moeten worden over de oorzaken van deze malaise.
Soms lijkt het er op dat makers van kunstachtige producten (die zonder belangeloze financiering niet zouden bestaan) menen een recht te kunnen claimen op subsidie. Maar dat hebben ze niet, dat recht.
Het gaat om iets anders. Je kunt de theorie aanhangen dat de overheid de plicht heeft om iedereen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van informatie en cultuur op alle niveau’s. Televisie (en internet) zijn de simpelste en meeste doeltreffende middelen om dat te bereiken. Omdat de overheid de publieke omroep aanstuurt, is het logisch dat die overheid ook opdrachten formuleert voor de publieke omroep en de financiële middelen verschaft om die informatie en cultuur te laten produceren. Documentaires, artfilms, tv-series op niveau.
Daar hoeft geen mediafonds aan te pas te komen. Een mediafonds is wildgroei in een landschap van publieke omroepen met foute opdrachten. Omroepen die ‘kwaliteit’ moeten leveren en tegelijk concurreren moeten met de commerciële zenders. Halfzachte shit, kortom.
R

20121118-094854.jpg

Vals Profiel, Proper & Van den Eynden

Vals Profiel, Proper & Van den Eynden

Hier en daar zijn berichten opgedoken over een nieuw boek, “Vals Profiel” geheten, een thriller die geschreven zou zijn door Proper & Van den Eynden. Die berichten zijn juist. Maar wie mocht denken dat het hier Rogier Proper betreft die een boek zou hebben geschreven met de vroegere soapschrijfster Sabine van den Eynden, vergist zich. Het gaat hier om zijn oudste zoon, de schrijver en tv-redacteur (bij AT5) Emile Proper die samen met zijn vrouw Sabine van den Eynden (inderdaad, vroeger medewerkster bij Doctor Proctor Scripts) deze vuistdikke thriller over het voetlicht tilde. Klik om verder te lezen

In “Kill Your Darlings” is betrekkelijk weinig ruimte gemaakt voor de kunst van het schrijven voor Horror Films (zoals dat geldt voor meer genres). Voor wie hierover meer wil weten hieronder uitputtende informatie van Jan Doense, specialist op dit gebied. Hij zal op de Horror Pagina van deze site dit regelmatig updaten.

spetterProctor Media Projects van Rogier Proper ziet zich in een jarenlang voortslepend – met steun van de Stichting Rechtshulp Auteurs van de LIRA en het kantoor Bremer & De Zwaan gevoerd – proces tegen film & tv-producent D&D (Dullaert en Dumas), eindelijk aan de winnende hand. Het Gerechtshof stelde in een zogeheten tussenarrest Proctor inhoudelijk in het gelijk. De uitspraak van het Hof is belangrijk voor schrijvers omdat het Hof duidelijk maakt dat een optie op vervolgopdrachten niet zomaar door een producent kan worden genegeerd, maar dat hij zich in moet zetten te zorgen dat de schrijver de klus ook echt krijgt. De uitspraak is des te bevredigender omdat de Rechtbank in eerste instantie D&D gelijk gaf.

Waar ging het over? Klik om verder te lezen

BEK is een non-profit organisatie die jongeren enthousiasmeert voor alles wat met schrijven te maken heeft. Omdat een kind dat goed en creatief leert schrijven daar zijn hele leven plezier van heeft en zijn voordeel mee kan doen.

BEK zal schrijfwerkplaatsen oprichten in buurten waar veel kinderen met uiteenlopende achtergronden wonen.

Daarvoor zal BEK mobiel diverse schrijfworkshops gaan geven op locatie.

Zie: www.bekwebsite.nl

BEKlogo boy 2x2 kopie 1

Met een nieuwe, herziene editie van Kill Your Darlings is ook de bij bijbehorende alfabetische lijst van film- en tv-begrippen geheel herzien. Je vindt de lijst hier.

NETWERK / 15 jarig bestaan

TOESPRAAK VAN PAUL JAN NELISSEN, VORXZITTER VAN HET NETWERK SCENARIOSCHRIJVERS

Op zaterdag 14 nov 09

“Op een jubileum is het gebruikelijk om alle verworvenheden te memoreren die er zijn bereikt, sinds 15 jaar geleden Willem Capteyn, Ger Poppelaars, Carel Donck en Ger Beukenkamp met hulp van de Vereniging van Letterkundigen en met een bruidschat van de LIRA, de oprichting het Netwerk Scenarioschrijvers realiseerden vanuit de gedachte “samen sta je sterker”.
Klik om verder te lezen