1. Ext Bejaardenhuis – avond

Ed arriveert met burgemeestersbolide. Gehaast, hij spoedt zich van spreekbeurt naar spreekbeurt.

2. Int Bejaardenhuis / Zaal – avond

Ed spreekt de bejaarden toe. De oudjes hangen aan zijn lippen. En Ed oreert op volle toeren over de zegeningen van de sociaal-democratie, het halt dat wij rechts moeten toeroepen en de verschrikkingen van vreemdelingenhaat en rascisme.

Of alles tot de oudjes doordringt, is een tweede. In ieder geval zijn er ook media aanwezig. Meer dan gewoonlijk voor een dergelijk optreden, want Ed is nieuws, omdat hij ieder moment kan sneuvelen. Is de verwachting. Er is zelfs een televisieploeg aanwezig die bezig is met een special over Ed in deze moeilijke dagen.

Af en toe lijkt het alsof Ed speciaal voor hen het onderste uit zijn kannetje put. Ondertussen klappen en joelen de oudjes. Ed krijgt het er helemaal warm van, op positieve wijze. Het onthaal geeft hem moed. Zijn geplaagde ministerschap krijgt er glans van. Euforisch bereikt hij het einde van zijn toespraak.

In elke geval gaat deze scene er om dat Ed glorieert bij dit soort optredens en voor de partij van belang kan zijn (En misschien een gevaar voor Kok.)

Hierover

TITELS

3/4.Int Bolide / Int Woning Hirsch, Studeerkamer – avond

Ed zit nog nagenietend van zijn succes in de dienstbolide, traditiegetrouw naast de chauffeur die hier een hekel aan heeft. Hij lurkt aan een milkshake.

Dan gaat de telefoon.

Het is Hirsch Ballin vanaf zijn ziekbed (waar hij alle tijd heeft goed en diep na te denken). Hij ligt plat, op een bank.

Nu heeft hij het geheime deel van Wieringa’s rapportage eens goed gewogen t.o.v het openbare deel en hij is tot de slotsom gekomen dat de affaire niet zonder personele gevolgen kan blijven. Toch. Bij nader inzien. En hij heeft Van Randwijck opdracht gegeven de rijksrecherche een te laten kijken naar de handel en wandel van Amsterdam.

Ed’s goede humeur zakt in. Ineens is hij heel moe.

Hirsch daarentegen lijkt zo fris als een hoentje. Vanuit zijn gesteven, gestreepte pyjama en fris gekapt legt hij Ed fijntjes uit hoe onvermijdelijk bepaalde stappen zijn, daar ben je tenslotte ook minister voor – om die stappen te zetten.

Daar is Ed het mee eens.

Alleen wil hij de stappen niet zetten.

Hirsch praat met venijnige kalmte op hem in. “Er moet een daad gesteld worden, collega, er moeten om het zo maar eens te zeggen koppen rollen. Dat is helemaal niet erg trouwens, niemand wordt er brodeloos van…”

Eds lange terugreis naar de hoofdstad is vergald.

5. Ext Bolide bij Woning Odette – avond

Ed stapt uit de bolide, neemt afscheid van de chauffeur en loopt prompt in de armen van een junk. Hij heeft allemaal mooie spullen te koop, zegt ie. Toevallig kent hij via via via iemand die ingebroken zou hebben bij hen en nu kunnen ze de spullen voor een habbekrats terugkopen. Ed is verontwaardigd en weigert hieraan mee te doen. Maar als de junk een sierraad van Odette toont waar ze zeer aan gehecht was, aarzelt hij.

6.Int woning Odette – avond

Odette zit tv te kijken: “Sterrenslag”. Daar doen namelijk kamerleden aan mee, ook van hun partij! Voor de AVRO! Ze vindt dat idioot. Maar Ed verdedigt dit met verve. Het is verkiezingstijd.

Hij kan haar gelukkig maken met het teruggekochte sierraad.

Hij zet Sterrenslag uit en Nova aan: kijken of hij er op is. Intussen klaagt ie over Hirsch. Odette waarschuwt hem voor deze christelijke glibber.

Maar ze moet stil zijn: daar zijn beelden van Ed, in Den Haag Vandaag helaas.

7A/B. Ext/Int Torentje – avond

Kok bezoekt Lub in zijn torentje en treft de premier aan tegenover een televisie, die Sterrenslag laat zien. Lubbers schakelt – als Kok binnenkomt – snel over naar het kanaal waarop Ed in aktie is te zien. Ergens in de provincie staat Ed moedig verslaggevers te woord. Zijn bril wipt als een razende op zijn neus heen en weer.

“Wat zag Joop toch in die man…” mompelt Lub op een gegeven moment.

Kok legt het hem uit. (Zie oude scenelijst.) Ze vragen zich af wat ze met Ed aanmoeten. Kok kan hem goed gebruiken voor zijn campagne. Maar Lubbers waarschuwt, hoe gaat de IRT-affaire aflopen? Hirsch Ballin heeft laten weten dat hij de portefeuillekwestie gaat stellen. Dat lijkt Kok niet verstandig. (Zie 2 scenes later in oude lijst)

8. Int Partijbureau, vergaderzaal – ochtend

Partijstrategisch overleg, vroeg in de ochtend. Kok is alweer fris van de partij.

Ed valt binnen. Zijn chauffeur volgt, bepakt en bezakt als een ezel met koffers, documenten, mappen etc.

De vergadering is al in volle gang, ook Felix en Woltgens zijn er.

Ed doet zijn voorstel om Nordjholt buyrgemeester te maken maar wordt weggehoond, vooral door Kok.

Hij blijft het verdedigen in het kader van `koppen rollen’.

Als Kok weg is hoort hij pas, dat ze buiten de minister van Biza om al een kandidaat hebben: Schelto Patijn.

Ed trekt wit weg.

9. Int. Hoofdbureau, Kamer Nordholt – Dag

Nordholt instrueert Vrakkink: hij moet Hirsch Ballin duidelijk maken dat niet zij tweeen maar Ed verantwoordelijk was voor het doen opheffen van het IRT-team. [Hij liet dan ook het woord gezagscrisis schrappen.] Vrakkink zal zijn best doen.

10. Int Kazerne IRT – Dag

Van Kastel wil Langendoen spreken, zo niet verhoren. Het blijft maar doorgaan met die coketransporten.

11./12 Ext Woning Nordholt, Studeerkamer – Dag

Ed op trimfiets.

Op zijn trimfiets, die hij bij zijn afscheid van Nord kreeg (het is zaterdag), gaat Ed naar Nord die hij volledig geuniformeerd achter de piano treft.

“Ik dacht wel dat je zou komen,” begint Nordholt. Die vervolgens doet alsof ie razend is dat hij zo lullig is gepasseerd bij de benoeming, niet eens serieus genomen, en die woedend is op Ed die zijn hand voor hem in het vuur zou steken.

Ed kan niet anders dan de schuld op zich laden.

Hij ziet er bespottelijk uit in zijn trainingspak.

hij wordt volledig de les gelezen. Ed legt hem iets anders voor: hij moet maatsregelen nemen. Hij is nu op het compromis van het funktioneringsgesprek gekomen. Maar hij belooft dat het funktioneringsgesprek dat hij met Nord moet houden natuurlijk een een-tweetje wordt.

13 Int Ministerie van Financien, Kamer Kok, Dag

Op het ministerie van Financien, in de kamer van Kok die slecht nieuws heeft. Hirsch gaat de portefeuillekwestie stellen. Hij vindt dat Ed tekort schiet. Eigenlijk zou die het moeten doen, maar die verdomt het. Daarom doet hij het. Wat is de strategie?

“Wat heb je nou te verbergen, Ed, wat voor je vriend Nord schadelijk kan zijn en waar jijzelf als burgemeester verantwoordelijk voor was?”

Ed weet het werkelijk niet. Hij heeft niets te verbergen. Nord heeft het altijd goed gedaan, hij is goed voor Amsterdam, daar is ie voor veel geld voor naar toe gehaald.

“Maar wat ga je doen Ed? Je hebt nu niet veel tijd meer. Je moet iets doen.”

14. Int Woning Hirsch Ballin, Studeerkamer, Dag

Ed arriveert bij de woning van Hir, een bescheiden bungalow. Ed heeft een bos bloemen en een grote doos chocolade bij zich.

Hij wordt binnengelaten door een huishoudster die hem na enig wachten naar de kamer van de zieke brengt.

Daar ligt Hir, keurig in bed.

Pyjama, snor, bril.

Naast het bed staat een fax te snorren. Boven het bed hangt Jezus aan een groot kruis.

Ed komt maar moeilijk over de drempel.

Het is net alsof Hir heeft liggen wachten tot Ed kwam. Hij maakt dan ook een onverbiddelijke indruk. En wat jammer nou dat hij niet van chocolade houdt. Hij is er allergisch voor.

Al snel zijn ze in debat verwikkeld. Hir wil niet van zijn standpunt wijken. Ed vindt dat hij een compromis moet aangaan. Voor er koppen gaan rollen, moet er eerst een functioneringsonderzoek komen. Hir vindt het niks. Hij wil aftreden. Ed turnt hem om, het duurt uren. Overmorgen moeten de heren in de Kamer verschijnen. Ed eet van de zenuwen alle chocolade op.

15. Ext Wegrestaurant – Dag

Nordholt, Van Riessen en een onduidelijke derde man komen naar buiten op weg naar hun respectieve auto’s.

Nord: “Wat denk jij waar ze over gaan schrijven? Als jij het rapport in handen kreeg, wat zou het eerste zijn wat je eruit pikte?”

Ries: “De cocainedoorlevering.”

Nord: “Ik ook.”

“Daarna de liquidatie van H.”

Nord: “Dat is Haarlems pakkie aan. Wat is ons verweer tegen de cocainedoorlevering?”

Ries: “Zeg het maar.”

Nord:”Het heeft ons substantieel dichter bij het hart van de georganiseerde misdaad in Nederland gebracht. En verder kunnen we er niets over zeggen.”

Ries: “Daar kom je niet mee weg.”

Nord: “Waarom niet?”

Ries:”Omdat het niet waar is.”

Looy: “Haha.”

Nord:”Als ik het zeg, wordt het waar.”

Ries: “Je moet het anders zien: wij pakken onze eigen boot, onze eigen levering, pers erbij, foto’s met Nord: een groot succes voor Amsterdam, “daar is dat IRT niet voor nodig”, Nord weet van aanpakken is de boodschap.”

“Maar dan zijn we onze handel kwijt!?”

“Oja? Wij nemen toch in beslag?”

“Ries, je bent geniaal.”

16. Int Ministerie van Biza, Kamer Ed – Dag

Ed ziet op de tv:

Vechtend tegen de pijn in zijn rug, betoogt Hir precies het tegenovergestelde van wat hij en Ed hebben afgesproken. Hij ziet niets in functioneringsgesprekken.

De vergadering wordt geschorst.

17. Int Gebouw Tweede Kamer, Zijkamer – Dag

In een zijkamer instrueert Lub Hir een laatste maal: het is niet de bedoeling dat zijn laatste kabinet valt over de halsstarigheid en principes van Hir.

Hir is nauwelijks gevoelig voor dit argument. Lub doet daarom met klem een beroep op de vriendschap.

Hir gaat om.

18 Int Hoofdbureau, Kamer Nordholt – Dag

Nordholt en Van Riessen

zien op televisie hoe Hir accoord in de kamer gaat met functioneringsgesprekken en hoe Ed toezegt ze onmiddellijk te zullen gaan houden.

Ries:”Dat wordt lachen.”

Nord: “Ed is niet zo’n lachebekje.”

Ze zijn tevreden.

19 Int Verkiezingsoptreden in zaal – Avond

Hier zijn ook Kok, Odette en Felix bij aanwezig.

Felix kondigt aan dat hij Ed wil spreken, want er is het een en ander uitgelekt over Ed’s geheime salarisafspraken met Nord, destijds.

Het geeft toe dat het salaris hoog was – de enige manier om Nord naar Adam te krijgen. (Over de pensioenregeling e.d. vertelt hij niets.)

Kok geeft Ed te verstaan dat hij niet moet aftreden, juist nu niet, het funktioneringsgesprekken zijn een briljant ieddee waarmee hij de Kamer rustig kan houden, en de pers.

Geplaatst op 6 februari 2008 om 23:14.
Print dit bericht